พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th