พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
แพร่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th