พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
แพร่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th