พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
แพร่   อากาศหนาว 15 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 21 31
www.tmd.go.th