พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
แพร่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th