พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
แพร่   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 32
www.tmd.go.th