พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แพร่   อากาศเย็น 18 33
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 22 32
www.tmd.go.th