พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
แพร่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th