พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 14 33
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
แพร่   อากาศเย็น 17 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 37
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th