พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 28
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 19 31
หนองคาย   อากาศเย็น 17 27
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th