พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 22 37
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 24 25
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 23 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th