พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 26 41
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 41
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 30 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th