พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 21 37
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th