พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 37
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th