พยากรณ์อากาศ 23 ส.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th