พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 23 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th