พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 21 37
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th