พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th