พยากรณ์อากาศ 28 ก.ค. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 26
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 27
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 26
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 26
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
www.tmd.go.th