พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th