พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
เพชรบูรณ์   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 30
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th