พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 39
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th