พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 32
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 38
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th