พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th