พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ศรีสะเกษ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th