พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 23 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th