พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th