พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 34
www.tmd.go.th