พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 29
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
www.tmd.go.th