พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
หนองคาย   อากาศเย็น 22 30
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 30
อำนาจเจริญ   มีเมฆบางส่วน 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th