พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 29
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th