พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 40
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 41
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 42
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 28 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th