พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
หนองคาย   อากาศเย็น 17 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 31
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th