พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th