พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 29 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th