พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 26 39
หนองคาย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 23 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th