พยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
หนองคาย   อากาศเย็น 21 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th