พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th