พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 30
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th