พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th