พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
หนองคาย   อากาศเย็น 22 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 32
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th