พยากรณ์อากาศ 12 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
หนองคาย   อากาศเย็น 18 29
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 29
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 19 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 29
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th