พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th