พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
เลย   อากาศเย็น 17 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 30
www.tmd.go.th