พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th