พยากรณ์อากาศ 23 ส.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th