พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
เลย   อากาศเย็น 20 38
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 23 34
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 32
นครศรีธรรมราช   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th