พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 39
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 28 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
www.tmd.go.th