พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
เลย   อากาศเย็น 19 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 36
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
นครศรีธรรมราช   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
www.tmd.go.th