พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 34
ชัยภูมิ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th