พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th