พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th