พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
หนองคาย   อากาศเย็น 18 30
เลย   อากาศหนาว 16 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
นนทบุรี   อากาศเย็น 22 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th