พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 31
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 34
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
นนทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th