พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th