พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th