พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th