พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 24 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 25 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 25 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 26 37
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th