พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 32
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 35
สกลนคร   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th