พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
สกลนคร   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th