พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th