พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สมุทรปราการ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th