พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th