พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th