พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 34
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th