พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 29
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
นครสวรรค์   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
นนทบุรี   อากาศเย็น 20 32
สมุทรปราการ   อากาศเย็น 20 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 29
www.tmd.go.th