พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th