พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 17 28
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th