พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 32
มุกดาหาร   อากาศเย็น 21 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 26 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th