พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th