พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 27
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th