พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th