พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th