พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 36
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
นครศรีธรรมราช   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th