พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 31
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 22 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th