พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
สระแก้ว   อากาศเย็น 22 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th