พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 16 36
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th