พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
สระแก้ว   อากาศเย็น 21 31
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th