พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th