พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th