พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th