พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 37
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 23 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th