พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th