พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th