พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
พัทยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th