พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th