พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th