พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 37
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th