พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 25
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 28
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th