พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครศรีธรรมราช   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
www.tmd.go.th