พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th