พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 24 37
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th