พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ตราด   มีเมฆบางส่วน 25 34
นครศรีธรรมราช   อากาศเย็น 22 33
ปัตตานี   อากาศเย็น 22 32
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th