พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th