พยากรณ์อากาศ 12 ธ.ค. 61
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th