พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th