พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th