พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th