พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 34
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 24 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th