พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th