พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 26 38
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 34
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 22 36
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 26 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th