พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 18 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
ราชบุรี   อากาศเย็น 21 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
นราธิวาส คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th