พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 28
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 28
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th