พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th