พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 36
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 30
www.tmd.go.th