พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th