พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th