พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 27
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th