พยากรณ์อากาศ 24 ส.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th