พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 21 36
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 22 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th