พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th