พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
สระบุรี   อากาศเย็น 21 29
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th