พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th