พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th