พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
ตราด คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th