พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th