พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th