พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th