พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 26
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 27
ยโสธร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th