พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 40
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 41
ยโสธร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 26 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th