พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
ยโสธร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สุราษฎร์ธานี   อากาศเย็น 21 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th