พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
ยโสธร   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th