พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
ยโสธร   อากาศหนาว 15 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th