พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th