พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th