พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 27
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 25 31
www.tmd.go.th