พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 26 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th