พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th